ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು

ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 480.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 480.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದ ತನ್ನ ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒದಲು, ಬರೆಯಲು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಂತರನ್ನು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒದಿದ ನಂತರ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾರಂತರೇ ನಮ್ಮೆದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಿದು. ನೀವೂ ಓದಿ.

(ಸೆಲೆ : https://pustakapremi.wordpress.com/ )

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)