ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು - ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು - ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಕಲಾಬದುಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸುವ ಲಿಪಿಕಾರನ ವೃತ್ತಿಬದುಕು, ಪೋಷಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)