ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ,solembudu alpavirama

ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ನೇಮಿಚಂದ್ರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು-3)

ಇದು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಅವರ 'ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು' ಮಾಲಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ.

*ಸೋಲೆಂಬುದು ಏನಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪವಿರಾಮವಷ್ಟೆ. ಬದುಕು ಕಾದಿದೆ ಸೋಲಿನಾಚೆಗೂ, ನೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ!

* ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ 'ಸೋಲು' ಪದವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯೋಣ. ಯಾವುದೂ ಸೋಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸವಾಲು!

ಬದುಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕೃತಿ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಇದು.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)