ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಣಾಮ

ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಣಾಮ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಜಿ. ಎಚ್. ಕೆಸ್ವಾಮಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 100
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 100
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಪ್ರಕಾಶಕರು - ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)