ನರ್ತಿಸಲೊಲ್ಲದ ನವಿಲು

ನರ್ತಿಸಲೊಲ್ಲದ ನವಿಲು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಅಂಬಿಕಾ ಬೆಹೆಲ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಮಯೂರ, ಮಕ್ಕಳ ಅತಿ ಮುದ್ದಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜಂಭ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಬೇಸಗೆಯ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ - ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನವಿಲು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು.

ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಓದಿರಲ್ಲ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)