ನನ್ನೂರ ನಾಯಿಗಳು

ನನ್ನೂರ ನಾಯಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಅಭೋಧ್ ಅರಸ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ, ಇದೋ ಮುಂಬಯಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು. ರಸ್ತೆಗಳೇ ಅವುಗಳ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಇವು ಈ ನಗರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)