ನಮ್ಮ ಶರೀರ 200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಶರೀರ 200 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವುದು. ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರೂ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಆದ ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)