ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ

ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಕೊಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 65.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 65.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕೊಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ "ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿಂತನೆ" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಏರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಬರಹಗಳಿವೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)