ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 150.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 150.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದ ವಚನಕಾರರು, ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಯೇ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರು ಇದರ ಲೇಖಕರು.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)