ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆ

ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 180
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 180
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆಯೆಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಾವುವೂ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಲವು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಹಲವು ಸಿಕ್ಕಲು-ಸಿಕ್ಕಲಾದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಎಟುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆಯೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುವ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸುಗರಿಗೂ ಕಲಿಯುವವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ಕಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)