ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ರಾ.ನಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾ.ಕೆ.ಮುರಳಿಧರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ, ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)