ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿರಾಯ ಡಾ. ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ರಾ.ನಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 295.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 295.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿ ಹೋದ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಈಗ ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ. ನೀರಾವರಿ, ಪ್ರವಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಹೀಗೆ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಡುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ೪೫೦ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)