ಕಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಪಂಚ

ಕಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಪಂಚ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಸುಭದ್ರ ಸೆನ್ ಗುಪ್ತ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ - ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತವನ ಪಟಾಲಮ್ಮಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ,ತಂಟೆಕೋರ ಪುಂಡರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ತುಂಟರು.ಬನ್ನಿ, ಊರೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ದಿನವೂ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಜಾಣರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)