ಕಾಲಬಂಧ

ಕಾಲಬಂಧ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕ್ವಾಂಟಂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)