ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ - ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ - ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಟಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವುದೇ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಎಂಡು ಎಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)