ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ

ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ. ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 250.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ

ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಶಬ್ದಕೋಶ. ಹಳಗನ್ನಡ  ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ವಿವಾದಿತ ಶಬ್ದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

( ಸೆಲೆ : http://pvnarayana42.blogspot.com/ )

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)