ಗ್ರಸ್ತ

ಗ್ರಸ್ತ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 130.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 130.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ನಾಯಕನ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಮೂಲ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)