ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ

ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 40.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಭಾಷಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ/ಆಂದೋಲನವೇ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ. ಅದರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)