ಗಣಿತ ಕೂತುಹಲ

ಗಣಿತ ಕೂತುಹಲ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 110.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 110.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಗಣಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. "ಗಣಿತ ಕುತೂಹಲ" ಗಣಿತ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ ಬೀರುತ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)