ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಟಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿಧಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ನಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟವೇರನ್ನು ಯಾರೋ ಬರೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಂದರೇನು? ಅಲ್ಗೋರಿದಂ, ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿನ ತಿಳವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುವ ಬರಹಗಾರ ಟಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)