ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಗಾರತಿ ಪೃಕಲ್ಪ

ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಗಾರತಿ ಪೃಕಲ್ಪ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಘ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಪೃಕಲ್ಪ ಶಂಕರ್‌ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಅದೇನೋ ಕುತೂಹಲ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದಾಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ?

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)