ಅನಯಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳು

ಅನಯಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ನತಾಶ ಶರ್ಮ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಅನಯ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಮರಿಗಳು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)