ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವ ಪ್ರತಿಭೆ

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವ ಪ್ರತಿಭೆ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 185.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 185.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಓದುಗನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡೀತು

( ಸೆಲೆ : https://pustakapremi.wordpress.com/ )

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಶ.
ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮಾರ್ಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಗಳು, ಮಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಒಂದು ಹಂತದ ತಯಾರಿ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನ ಕಾವ್ಯದ ಓದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಅಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಾತ್ವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಳಿ-ಪ್ರಾಕೃತಗಳಿಗೂ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿರದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಭು ಕನ್ನಡದ ಆದಿ-ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಮೇರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮಾರ್ಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಓದಿನಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.