ಅ ಒಳಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಅ ಒಳಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಜಿ ಎನ್ ದೇವಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
Rs. 100.00
ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
Rs. 100.00
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 

ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಿಂತನೆಯ ಕುರಿತ ಕೃತಿಯಿದು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)