ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ – ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ – ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

 70.00

ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿವೆ.

SKU: M0064 Category: Tags: ,

Additional information

Weight 140 g
ಬರಹಗಾರರು

ವಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿ.ಜಿ.ಗಂಭೀರ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ – ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *