ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು

 400.00

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹೊಸ ಹೊತ್ತಗೆ “ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು”

15 in stock

SKU: MK0191 Category:

Additional information

Weight 650 g
ಬರೆದವರು

ಚನ್ನಗಿರಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಪಂಚಮಿ ಮಿಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್

You may also like…