ವಿಜ್ಞಾನದ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನದ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು

 50.00

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನೆನ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಸೋಜಿಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.

Additional information

Weight 100 g
ಬರೆದವರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಜ್ಞಾನದ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *