ವಿಜ್ಞಾನದ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನದ ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು

 50.00

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನೆನ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಸೋಜಿಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.

Additional information

Weight 100 g
ಬರೆದವರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

You've just added this product to the cart: