ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು

 150.00

ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

Additional information

Weight 270 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *