ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು

 150.00

ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

Additional information

Weight 270 g
You've just added this product to the cart: