ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು

 200.00

ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಆಗಿ ಹೋದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ, ಅಂದಿದ್ದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅದರ ನಡೆ ನುಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನಗಳು.. “ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು” ಪುಸ್ತಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರಿಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತದೆ.

Out of stock

Additional information

Weight 540 g
ಬರಹಗಾರರು

ಡಾ. ಆರ್. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *