ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರು

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರು

 120.00

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ವೇದಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು? ಕನ್ನಡಿಗರು ತಾವು ಏನಿದ್ದೆವು, ಏನಾಗಿರುವೆವು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕಣ್ತೆರೆಸುವ ಪುಸ್ತಕ.

SKU: MK0221 Category: Tags: ,

Additional information

Weight 170 g
ಬರೆದವರು

ಡಾ. ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಶಂ. ಬಾ. ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ

You've just added this product to the cart: