ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

 130.00

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ನದಿಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವುವು? ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು? ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣದ ಹಕ್ಕಿನೋಟ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಹೊತ್ತಗೆ ಇದಾಗಿದೆ.

Availability: Out of stock SKU: M0072 Category: Tags: ,

Additional information

Weight 260 g
ಬರಹಗಾರರು

ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ಬಸವೇಗೌಡ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

You've just added this product to the cart: