ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಗಳು – 8 ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಗಳು – 8 ಪುಸ್ತಕಗಳು

 85.00

ಪುಣೆಯ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಹೊರತಂದಿರುವ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 8 ಒಳನುಡಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

  • ಬಾರ್ಕೂರು ಕನ್ನಡ
  • ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ
  • ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ
  • ನಂಜನಗೂಡು ಕನ್ನಡ
  • ಕೂರ್ಗ್ ಕನ್ನಡ
  • ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ
  • ಹವ್ಯಕ
  • ಕೊರಗ

Additional information

Weight 1500 g
ಬರೆದವರು

ಬಾರ್ಕೂರು ಕನ್ನಡ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ, ತಿಪಟೂರು ಕನ್ನಡ – ಎ. ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ
ನಂಜನಗೂಡು ಕನ್ನಡ, ಕೂರ್ಗ್ ಕನ್ನಡ – ಯು. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ – ಆರ್. ಮಹಾದೇವನ್
ಹವ್ಯಕ, ಕೊರಗ – ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜು ಪೂಣೆ

You've just added this product to the cart: