ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

 200.00

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ, ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

Additional information

Weight 715 g
ಬರಹಗಾರರು

ರಾ.ನಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾ.ಕೆ.ಮುರಳಿಧರ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ

2016

You've just added this product to the cart: