ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು

 100.00

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ, ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

Additional information

Weight 715 g
ಬರಹಗಾರರು

ರಾ.ನಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾ.ಕೆ.ಮುರಳಿಧರ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ

2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *