ಕಲಿಕೆನುಡಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಕಲಿಕೆ

-14%

ಕಲಿಕೆನುಡಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಕಲಿಕೆ

 70.00  60.00

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚುಟುಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Weight 125 g
ಬರೆದವರು

ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್

You've just added this product to the cart: