ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು – ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು – ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು

 80.00

ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಕಲಾಬದುಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸುವ ಲಿಪಿಕಾರನ ವೃತ್ತಿಬದುಕು, ಪೋಷಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Additional information

Weight 150 g
ಬರೆದವರು

ಡಾ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು – ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *