ಹಂಪೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

ಹಂಪೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

 169.00

ಹಂಪೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತ ಇತಿಹಾಸ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ವಿವರಣೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Out of stock

Additional information

Weight 300 g
ಬರೆದವರು

ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ