ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು

ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು

 70.00

ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ.

SKU: M0054 Category: Tags: ,

Additional information

Weight 140 g
ಬರಹಗಾರರು

ಡಾ. ಎಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *