ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೋಶ

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೋಶ

 350.00

“ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹೊರ ತಂದಿರುವ “”ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೋಶ”” ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನಿಘಂಟಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗುವುದು.

Additional information

Weight 1220 g
ಬರಹಗಾರರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೋಶ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *