ಬಳಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು

ಬಳಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು

 150.00

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ತೊಡಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನುಡಿಯರಿಗರೂ, ಚಿಂತಕರೂ ಆದ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Out of stock

Additional information

Weight 300 g
ಬರೆದವರು

ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಳಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *