ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು

 75.00

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅಣುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಕುಲ ವಿನಾಶಗೈಯ್ಯಬಹುದಾದ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಅಣುವಿನ ಅರಿಮೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಣುವಿನ ಕುರಿತ ಅರಿಮೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ.

Additional information

Weight 150 g
ಬರಹಗಾರರು

ಡಾ. ಎಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಣು, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *