ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು

108 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • 101 ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಿ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 130
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 130
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 90
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 90
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 101 ಕಥೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಿ. ಕೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 130
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 130
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕನ್ನಡ ಪದಮಾಲೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  Munnota Book Stores
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ವಿಜ್ಞಾನ 61 ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 160
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ 61 ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 160
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 160
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  Munnota Book Stores
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  Munnota Book Stores
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ದಿ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳು
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ರುಚಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವನಿತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಯಾಜಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 120
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 120
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • 'ಮೊದಲ ಓದು'
  Modala Odu, Kids Kannada Books
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವನಿತಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಯಾಜಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 140
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 140
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಎನ್. ಗೋಪಾಲ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕಿವುಡು ಮಗು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲದು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಡಾ. ಜಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೂಸು ಮರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎನ್. ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಉಡುಪ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 20
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 20
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕಾಡು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 135
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 135
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸಹನಾಳ ಸಂಗೀತ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರವಿ ಮುಂದೋಳಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸುಳ್ಳಿನ ಹಿಂದೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಆಶಾ ನೆಹಮಾಯಾ ಐಂದ್ರಿ ಚಕ್ರಬರ್ತಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸರ್ಪಿ ಎಂಬ ಹಾವು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಾಜೀವ್‌ ತಂಬೆ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸಂತಸ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಂಕಜ್ ಚತುರ್ವೇದಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತರಕಾರಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಶರೀರವೋ ರಣರಂಗವೊ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಬಾಳ ಫೋಂಡ್ಕೆ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 70
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 70
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಲೆನಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಕ್: ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕ್ಲೌಸ್ ಬೌಮ್‌ಗಾರ್ಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಲಸ್ಸಿ,ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಫಲೂಡಾ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಾಲಾ ಕುಮಾರ್ ಮನೀಷಾ ಚೌಧರಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 30
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ರುಮ್ನಿಯಾ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 35
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮೋಡದ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಪಾರ್ಥೋ ಸೆನ್‌ಗುಪ್ತಾ ಅಮರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 30
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 30
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮಾದರಿ ಹಸುರೆಲೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರಿಯಾ ಜೆಥಾ ಸೌರವ್ ಸರ್ಕಾರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮಾಡಿ ಕಲಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ)
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 150
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮಾಂತ್ರಿಕ ತುಂಡು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಲವಿನಾ ಮಹಬುನಿ ಲೋಹಿತ್ ಕರಂದದಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಯಂತಿ ಮನೋಕರನ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮರಗಪ್ಪೆಯ ಸಾಹಸಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶಂಕರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಮಜಾ ಗಣಿತ: ಅಳತೆಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಾಲಾ ಕುಮಾರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 50
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಭಾರವೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರ?
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿನ್ಹಾ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಬೆದರುಬೊಂಬೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶಮೀಮ್‌ ಪದಮ್ಸಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ನರ್ತಿಸಲೊಲ್ಲದ ನವಿಲು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಂಬಿಕಾ ಬೆಹೆಲ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ನನ್ನೂರ ನಾಯಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಭೋಧ್ ಅರಸ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 60
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 60
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ನನ್ನ ಬಾಲವಾಡಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮಸುಮೇಹ್ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ದೇಹ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಸುಪ್ರಿಯಾ ನಾಯರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 45
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ತೇಲುವ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳುಗುವ ಚಮಚಗಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಮ್ಯಾಂಗ್ ಗೆಲ್ಸೇನ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಜೇಡನ ಜಾತ್ರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ವೇನಾ ಕಪೂರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 40
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ