ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾಶನ

2 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಂಪರೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಎಸ್. ಕೆ. ಅರುಣಿ.
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಮೋಹನ .ಆರ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 360.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ