Collection: ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್

31 products
 • ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ನೀವೇನು ಬಲ್ಲಿರಿ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 140
  Sale price
  Rs. 140
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಮಾತಿನ ಒಳಗುಟ್ಟು
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 150
  Sale price
  Rs. 150
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 190
  Sale price
  Rs. 190
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್
  Regular price
  Rs. 190
  Sale price
  Rs. 190
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 300
  Sale price
  Rs. 300
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲ್ಪಿತ ಚರಿತ್ರೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 110
  Sale price
  Rs. 110
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 150
  Sale price
  Rs. 150
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 50
  Sale price
  Rs. 50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 50
  Sale price
  Rs. 50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 160
  Sale price
  Rs. 160
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರಹದ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 150
  Sale price
  Rs. 150
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 200
  Sale price
  Rs. 200
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಪದಸಮಸ್ಯೆ
  Vendor
  ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 70
  Sale price
  Rs. 70
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಣ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 160
  Sale price
  Rs. 160
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವ್ಯಾಕರಣ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 150
  Sale price
  Rs. 150
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್ ಯೋ.ಬರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಂಬಿ
  Regular price
  Rs. 250
  Sale price
  Rs. 250
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕಲಿಕೆನುಡಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಕಲಿಕೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 70
  Sale price
  Rs. 70
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ - 7
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 280
  Sale price
  Rs. 280
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 300
  Sale price
  Rs. 300
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ-6
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 300
  Sale price
  Rs. 300
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ಬೇಡ?
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 50
  Sale price
  Rs. 50
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಇಣುಕುನೋಟ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 100
  Sale price
  Rs. 100
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಳರಚನೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 180
  Sale price
  Rs. 180
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಂತಹುದು?
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 200
  Sale price
  Rs. 200
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಒಳರಚನೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 160
  Sale price
  Rs. 160
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – 5
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 240
  Sale price
  Rs. 240
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – 4
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 220
  Sale price
  Rs. 220
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – 3
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 240
  Sale price
  Rs. 240
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – 2
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 200
  Sale price
  Rs. 200
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – 1
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 220
  Sale price
  Rs. 220
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಇಂಗ್ಲಿಶ್-ಕನ್ನಡ ಪದನೆರಕೆ
  Vendor
  ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್
  Regular price
  Rs. 400
  Sale price
  Rs. 400
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out