ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ

Vendor
ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್
Regular price
Rs. 190
Sale price
Rs. 190
Regular price
Sold out
Unit price
per 

"ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಹೊಸಪದಗಳು ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಡಿಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರವಲುಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಂತಹ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಹುರುಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹುರುಳುಗಳಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುರುಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರವಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರವಲುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಒಲವಿನಿಂದಾಗಿ ಓದುಗರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನೂ ತಲಪುವಂತಾಗಲು ಇವತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದವೇ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅರಿವುಗಳನ್ನೂ ಕನ್ನಡದವೇ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಿಳಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಮನಗಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದೇ ಈ ಕಡತದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
"

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ವಿವೇಕ್ ಶಂಕರ್
ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುವ ಹೊತ್ತಗೆ

ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ್ ಬಟ್ ಅವರ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಕುರಿತು, ಅದರ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುಪದ (noun), ಎಸಕಪದ (verb) ಹಾಗು ಪರಿಚೆಪದ (adjective) ಜೊತೆ ಬರುವ ಹಿನ್ನೊಟ್ಟುಗಳ (suffixes) ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಹೆಸರುಪದ, ಎಸಕಪದ, ಪರಿಚೆಪದ ಹಾಗು ಈ ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಬರುವ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನುಡಿಯ ಹಲವು ಮುನ್ನೊಟ್ಟು (prefix) ಹಾಗು ಹಿನ್ನೊಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಾಟಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಬಗೆ (word form) ಹಾಗು ಹಿನ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಹಲವು ಎತ್ತುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದ ಕಟ್ಟುವ ಪಳಗಿಕೆಗಳು (exercises) ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತಗೆ.