ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಶ್ರೀ ನ.ಹ.ಕಟಗೇರಿ

1 ಪುಸ್ತಕ
 • ಗತಕಾಲದ ಧಾರವಾಡ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಶ್ರೀ ನ.ಹ.ಕಟಗೇರಿ
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ