ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಜಯಂತಿ ಮನೋಕರನ್

1 ಪುಸ್ತಕ
 • ಮರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಜಯಂತಿ ಮನೋಕರನ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ