ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಅಲಿಶಾ ಸಾದಿಕೋಟ್

2 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ಸಂಕೇತ ಭೇದಿಸುವುದು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಲಿಶಾ ಸಾದಿಕೋಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 55
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ
 • ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅಲಿಶಾ ಸಾದಿಕೋಟ್
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200
  ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ
  Rs. 200
  ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ